Over de werking van acupressuurringen – in welke vorm dan ook – redetwisten niet alleen wijze mensen, artsen en leken of gebruikers en sceptici. Ook hier verschillen de meningen, bestaan er zeer verschillende productbeoordelingen, eindigen gesprekken in geschillen enz. Zodra de doeltreffendheid van dit middel tegen snurken een concreet thema wordt, zijn er spontaan mensen die het zouden uitproberen of voor wie het maar nonsens is.

Feit is dat dit product als hulp tegen het snurken werd ontworpen en ook op grote schaal wordt toegepast. De Sleepring wordt bijvoorbeeld als acupressuurring gemaakt en dient door middel van een stompe druk door twee activatoren op twee acupressuurpunten aan de pink het gebied van de neus en keel te beïnvloeden. Hierdoor kan het snurken tot een minimum worden beperkt of zelfs worden voorkomen. Wanneer je dit leest en hoort, kun je het geloven of niet, net zoals bij een neurodermitisziekte die door de traditionele gezondheidszorg moeilijk kan worden aangepakt, maar waarbij een natuurgenezer of de Chinese geneeskunde met veeleer buitengewone of niet-gangbare methoden plotseling toch enige verlichting kan brengen. Ook hier kost het enige overwinning om akkoord te gaan met behandelingen die door het ziekenfonds niet worden erkend, ze uit te proberen en er zelf een oordeel over te vellen. Een belofte is het weliswaar niet, maar het is ten slotte het proberen waard!

Argumenten die ervoor pleiten om de acupressuurring gewoon eens te testen:

 • Alleen de acupressuurmethode, zoals eveneens methodes die worden toegepast door natuurgenezers of de Chinese geneeskunde, is in de traditionele geneeskunde al omstreden, maar wordt bij verschillende vormen van lijden en bij verschillende personen met succes toegepast en kan daarbij zeer doeltreffend zijn. Wanneer iemand flink last heeft van hoofdpijn, kan men bijvoorbeeld bepaalde punten met druk masseren totdat de pijn verdwijnt. Waarom dus niet ook de acupressuurring uitproberen om te zien of u het snurken zo kunt stoppen?
 • Veel echte beoordelingen en rapporten over de ervaringen ermee zijn zeer positief. Mensen die open stonden voor dit product en het hebben getest – met succes of niet – schrijven erover. Bij een aantal mensen heeft het gewoonweg super geholpen, bij anderen heeft het deels geholpen en bij nog een andere groep heeft het helemaal niet gewerkt. Het is overigens zinvol om dergelijke rapporten over ervaringen alleen te lezen wanneer ze door mensen werden geschreven die het product al wel hebben getest! Alle overige beoordelingen van mensen die zich erover uitspreken terwijl ze het nog niet hebben getest, zouden geen aandacht moeten krijgen; zij kunnen daarbij immers niet geloofwaardig zijn.
 • Er komen veel nabestellingen op: tevreden klanten bevelen het product verder aan en plaatsen vervolgens bestellingen voor familieleden, kennissen, vrienden enz. Dat zijn de gebruikers die door het succes ervan overtuigd zijn en het ook willen doorgeven: niet alleen zijzelf, maar ook anderen zouden er baat bij moeten hebben. Als u hierbij iemand kent, luister dan gerust naar zijn/haar verhaal, stel er verder vragen over en probeer eventueel een ring eerst uit.
 • En tot slot: ik heb dit product (en veel andere ervóór) zelf getest bij mijn partner en het werkt uiteindelijk sinds meer dan twee jaar.

De doeltreffendheid van acupressuurproducten is natuurlijk afhankelijk van vele andere factoren. Het is goed om deze te kennen om ze ook mee te nemen bij uw beoordeling:

 • Anatomische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een kromming van het neustussenschot, vergrote amandelen of neuspoliepen, gesteldheid van het zachte gehemelte, van de tong of van de kaak enz. kunnen snurken veroorzaken.
 • De betreffende gezondheidstoestand speelt ook een belangrijke rol, want door tijdelijke zwellingen of verstoppingen in het hals-neusgebied, bijvoorbeeld bij verkoudheid of allergiëen, kunnen er tevens snurkgeluiden ontstaan.
 • Overgewicht en voeding spelen ook bij dit thema een rol. Vetweefsel heeft een negatieve invloed op de luchtwegen en vernauwt ze, waardoor het snurken toeneemt.
 • Bent u goed in vorm, dan is het minder waarschijnlijk dat u last krijgt van snurken. Ook het spierweefsel van het zacht gehemelte kan hierbij worden getraind!
 • Het nuttigen van alcohol zorgt ervoor dat de spieren zich ontspannen, hetgeen ook een negatief effect heeft in het gebied van de hals en het zacht gehemelte.
 • Wanneer men medicatie neemt, kan dat eveneens leiden tot ontspanning van de spieren en zo weer tot snurken.
 • Roken doet de slijmvliezen zwellen: de luchtwegen raken vernauwd, hetgeen het inademen bemoeilijkt, als gevolg waarvan men gaat snurken.
 • Door het natuurlijke verouderingsproces verslappen het weefsel resp. de wanden van de luchtwegen; hierdoor neemt met het ouder worden de kans op snurken toe.
 • Tijdens de menopauze daalt de oestrogeenspiegel van de vrouw. Snurken hangt op een tot nu toe nog onverklaarde manier samen met dit feit. Na de menopauze hebben veel vrouwen last van snurken die er tot dan toe nog niet eerder last van hadden.
 • De slaapligging kan hier ook invloed op hebben: snurken treedt vaker op bij mensen die bijvoorbeeld op hun rug slapen.

Bewust van deze argumenten en factoren kunt u zelf een mening vormen en kunt u overwegen of het zinvol is om de acupressuurring te testen. Alleen zo zult u ervaren of u er baat bij hebt.